گروه ورهرام در آدریان بزرگ برگزار کرد:

.: گوهر یرومندی

گروه ورزش همگانی ورهرام، اشتادایزد روزنیایش و ورزش و دیدار با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه‌ی تغذیه با خوراکی‌های سالم را با کاشت درخت گرامی داشت. 
گردهم‌آیی گروهی از زرتشتیان در آدریان بزرگ با نیایش به سرپرستی پروین استقامت آغاز شد. مهری منوچهری درباره‌ی فواید ورزش‌های کششی ایستا و پویا آموزش داد. نسرین‌دخت‌ ساسانی با خواندن متن سپاس‌نامه‌ای، خدمات همسرشان روان‌شاد دکتر پرویز حافظی به سازمان‌های زرتشتی را برشمرد. همچنین از دهش‌های روان‌شاد فیروزه نمیرانیان به آدریان بزرگ نام برده شد و یاد وی گرامی داشته شد.
در بخشی از گردهم‌آیی، با اجرای برنامه‌های شاد زادروز دولت باستانی جشن گرفته شد.
این برنامه از دهش خانواده‌‌ی داریوش نمیرانیان به یاد مادرشان روان‌شاد فیروزه تیرانداز نمیرانیان و خانواده‌ی نسرین ساسانی به یاد همسرشان روان‌شاد دکتر حافظی برگزار شد و به یاد روان‌شادان  نهال درخت کاشته شد.
میزبانان در بخش برنامه‌ی تغذیه با خو اک‌های سالم خانواده‌های نسرین ساسانی و داریوش نمیرانیان و دولت باستانی بودند. در پایان این برنامه، نهال‌هایی از سوی شرکت کنندگان به یاد درگذشتگان و برای سلامتی همکیشان با همازوری بهرام خسروی کاشته شد.

پیشنهاد ویژه :   اندیشه سیاسی : دردسرهای یک مستأجر جدید برای زنی حساس

گرامی‌داشت اشتادایزد، یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۶ خورشیدی از ساعت ۱۰ بامداد در آدریان بزرگ برگزار شد.
گفتنی است، گروه ورزش همگانی ورهرام در روز اشتاد ایزد از هر ماه (بنابر گاه‌شمار زرتشتی) جشنواره‌ی خوراک‌های سالم و روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی با سالمندان زرتشتی را برگزار می‌کند.

پ

فرتور رسیده است.

۰۱۱۴

تاریخ پست:۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۳:۲۰
اشتراک گذار ی در تلگرام

این خبر را به اشتراک بگذارید :