از سرمایه ملی خود پاسداری کنیم

دکتر .
مدرس دانشگاه و روزنامه نگار

photo_2018-03-27_00-40-30

هزار و هشت سال پیش در چنین روزی، دهقان پرآوازه توس، آخرین ابیات شاهنامه خویش را سرود و پس از سی سال رنج، حماسه بی همتایش را به جهان پیشکش کرد؛ سند بی بدیل و موزونی که  در گذر قرن های بسیار همواره مایه اعتبار و افتخار ایرانیان و یکی از بزرگترین قافله سالاران کاروان رنج دیده و درد کشیده ایران زمین بوده است. شاهنامه  گواهی دیرینه بر مبانی هویت فرهنگی ما و دایره المعارفی است که طی هزار سال گذشته، با زبانی روشن و رسا به ایرانیان  یادآوری نموده است که چه بوده اند، چرا شکست خورده اند، چگونه به پیروزی رسیده اند و در دایره رخدادهای گنبد نیلوفری چه سهمی داشته اند؛ این گونه بود که هریک از فرزندان این سرزمین با خوانش شاهنامه، خود را رستمی پیلتن و اسفندیاری رویین تن شناختند و در راه آرمان های بلند خویش جان باختند.
حال پس از گذشت هزار و هشت سال از پایان سرایش شاهنامه، ما ملتی هستیم که با همه خوبی ها و بدی ها و با همه ضعف ها و قوت ها میراث دار شاهنامه ایم؛ آن گونه که هر کس فردوسی و شاهنامه را می خواند و می شناسد، به ایرانی بودن خود سرمی افرازد. اما ما ایرانیان تا چه حد برای سرمایه بزرگ ملی خود ارزش قایلیم و در پاسداشت آن می کوشیم. اگر امروز از نسل جوان بخواهیم بیتی از شاهنامه را بخوانند یا یکی از داستان های آن را بازگو کنند، در پاسخ چه خواهیم شنید؟ چند درصد از خانواده های ایرانی در خانه خود شاهنامه دارند و یا به فرض داشتن این کتاب ارزشمند، آن را خوانده اند و برای فرزندانشان بازگو کرده اند؟ ابیات و داستان های شاهنامه در کتاب های درسی ما چه سهمی دارند؟ متاسفانه باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که برخلاف نیاکانمان نسبت به شاهنامه بی توجه  بوده و از پاسداشت سرمایه گرانقدر ملی خود غفلت کرده ایم!
حقیقت این است که اگر میخواهیم پاسبان ارزشهای ملی خود باشیم باید به شاهنامه که شناسنامه ملی ماست احترام بگذاریم و از گنجینه فکری و زبانی آن پاسداری کنیم؛ زیرا آموزه های این کتاب گهربار، هنوز هم زنده و پویاست و می تواند همچون چراغی در فراز و نشیب های روزگار، فرا راه ما باشد. در واقع پاسداشت شاهنامه، گرامی داشت بزرگی یک ملت است که در طی هزاره های گذشته با وجود فراز و فرودهای بسیار، پایدار و استوار مانده اند و می توانند با تکیه بر پیشینه هزاران ساله خود که در ابیات شاهنامه جلوه گر شده است همچنان پایدار و مانا باشند!

پیشنهاد ویژه :   دگر تاریخها : یی کیو بو و شکوفایی ادبیات گوریو

@bonyadeferdowsitous

این خبر را به اشتراک بگذارید :