میراث مکتوب – کتاب اوراق زرّین، به کوشش سید محمدحسین حکیم، توسّط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ‌به مناسبت برگزاری نمایشگاه منتخب نسخه‌های خطی خریداری شد، کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۹۶، به چاپ رسیده است.

در این کتاب ۲۰ نسخه نفیس و مهم که در سال ۱۳۹۶ به همّت کتابخانه ملی خریداری شده، به صورت جامع و کامل معرفی و فهرست شده‌ است.

این نسخ در سه فصل الف) قرآن و کتب ادعیه، ب) کتب علمی و دینی، ج) کتب ادبی و هنری، معرّفی شده‌اند و شامل این عناوین می‌شوند:

۱٫ قرآنی به قطع هشت ضلعی، به خط عبدالحمید بن عبدالوهّاب فتحان ملقّب به نصیر قمی در ۷۸۴ق.

۲٫ قرآنی نفیس و مذهّب از سدۀ ۱۴ق.

۳٫ مجموعه‌ای به خط محمد شفیع بن محمد علی تبریزی از نسخ‌نویسان طراز اول تبریز در سدۀ ۱۳ق شامل: دعای صباح، سورۀ یس، تعقیبات نمازهای روزانه و سورۀ دهر.

۴٫ نسخۀ‌نفیسی از زاد المعاد به خط عبدالله بن محمدحسین ارسنجانی به تاریخ ۱۳۰۹ق .

۵٫ نسخه‌ای از الوسیط فی تفسیر القرآن تالیف علی بن احمد واحدی نیشابوری (۴۶۸ق) به تاریخ کتابت ۱۲ ذیحجۀ ۵۷۹ق.

۶٫ نسخه‌ای از تاج اللغه و صحاح العربیه، تالیف اسماعیل بن حماد جوهری فارابی. به تاریخ کتابت سدۀ ۶ق.

۷٫ نسخه‌ای از مسائل الخلاف، تالیف شیخ طوسی، سدۀ ۷ق.

۸٫ نسخه‌ای از ذخیرۀ خوارزمشاهی، تالیف اسماعیل جرجانی، به تاریخ کتابت ۷۲۴ق.

۹٫ نسخه‌ای از حلیه ‌الابرار و شعار الاخیار فی تلخیص الدعوات و الاذکار، تالیف یحیی بن شرف الدین نووی، به تاریخ کتابت ۶۶۷ق.

۱۰٫ نسخه‌ای از التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تالیف فاضل مقداد بن عبدالله سیوری حلی، به تاریخ کتابت ۸۳۱ق.

۱۱٫ مجموعه‌ای شامل دو رساله: الف) النفلیه اثر محمد بن مکی عاملی، به تاریخ کتابت ۹۴۵ق. ب) التنبیهات العلیه، تالیف زین الدین بن علی عاملی به تاریخ کتابت ۹۷۶ق.

۱۲٫ نسخه‌ای از کلیات سعدی شیرازی، به خط یوسف بن محمد بن عیسی بن محمد شیرازی به تاریخ ۷۱۶ق.

۱۳٫ نسخه‌ای از دیوان سلمان ساوجی، که به سلطان اویس جلایری تقدیم شده است.

۱۴٫ مجموعه‌ای از سه دیوان شعر: الف) دیوان امیر خسرو دهلوی، ب)‌ دیوان حسن دهلوی، ج) دیوان ناصر بخارایی، به تاریخ کتابت سدۀ ۹ق.

۱۵٫ نسخه‌ای از دیوان حافظ شیرازی، به خط ممتاز سلطان علی مشهدی، به تاریخ کتابت ۸۷۸ق در مشهد.

۱۶٫ نسخه‌ای از مکتوبات خواجه عبدالله انصاری، به تاریخ کتابت ۸۸۳ق.

۱۷٫ نسخه‌ای از شرح بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار، تالیف عماد باغنوی، به تاریخ کتابت ۸۸۹ق به خط قاسم بن حسین علی.

۱۸٫ نسخه‌ای از کلیات کاتبی ترشیزی، به تاریخ کتابت ۸۹۰ق.

۱۹٫ مجموعه‌ای از دیوان اشعار دو شاعر در موضوع اطعمه و اشربه: الف) دیوان بسحاق اطعمه. ب) دیوان احمد اطعمه. به تاریخ کتابت نیمۀ دوم قرن ۹ق.

۲۰٫ نسخه‌ای دیگر از دیوان حافظ شیرازی، به تاریخ کتابت ۱۲۷۵ق به خط ابوالفضل بن فضل الله ساوجی.

کتاب اوراق زرّین در ۱۰۶ صفحه به همراه تصاویری از نسخ معرفی شده به صورت تمام رنگی و بر روی کاغذ گلاسه در شمارگان ۵۰۰، به چاپ رسیده و در انتشارات کتابخانۀ ملی به قیمت ۲۰آکادمی مطالعات ایرانی لندن (LAIS)000 تومان به فروش می‌رسد.

منبع: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی

پیشنهاد ویژه :   پارسی : از سمند رزم تا اسبان جان

این خبر را به اشتراک بگذارید :