سرزمین پارس، در آخرین روز سال ۱۳۹۶، حمید مصطفوی رایزن فرهنگی جدید و نماینده بنیاد سعدی و مجتبی کامرانفرد، رایزن فرهنگی سابق در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، با خانم ها ناتیا روخادزه، استاد آموزش زبان و ادبیات پارسی مدرسه شماره یک تفلیس ؛ کتوان مگرلیشویلی می باشو، استاد آموزش زبان و ادبیات پارسی مدرسه شماره ۵۱ تفلیس ؛ سرکار خانم مزیا بورجانادزه می باشو، استاد آموزش زبان و ادبیات پارسی مدرسه شماره ۵۵ تفلیس و سوپیو گاگوشیدزه  می باشو، استاد آموزش زبان و ادبیات پارسی مدرسه شماره ۱۹۵ دیدار کردند.


در این جلسه مهمترین مسائل و مشکلات آموزش زبان و ادبیات پارسی و راهکارهای تقویت آن از سوی استادها مطرح شد و عنوان کردند که تامین منابع و کتاب های جدید آموزشی و وسایل کمک آموزشی ضرورت اجتناب ناپذیراست می بایست در اسرع وقت تامین شود. همچنین کتاب ها و منابع آموزش زبان و ادبیات پارسی باید بازنگری و بروزرسانی شود و درحال حاضر در مدارس و دانشگاه ها کتاب آموزش زبان پارسی تالیف مهدی ضرغامیان و احمدرضا صفار مقدم استفاده می شود.


این استادها به « بهره گیری از فن‌آوری های نو در آموزش زبان و ادبیات پارسی» تاکید داشتند و ابراز کردند: زمینه استفاده از نرم افزارهای آموزشی، استفاده از فیلم و سایر مواد دیداری و شنیداری، استفاده از شبکه های رادیو و تلویزیونی ایران و همچنین استفاده از فضای مجازی برای آموزش زبان وادبیات پارسی بسیارضعیف و نامناسب است.


استادهای مدارس زبان پارسی در گرجستان بر ضرورت برگزاری دوره‌های دانش افزایی در تفلیس برای استادها و دانش آموزان حداقل یکبار در سال تاکید کردند و اظهار داشتند: اعزام استادها و دانش آموزان به ایران برای شرکت در دوره‌های ایرانشناسی و آموزش زبان پارسی بسیار تاثیرگذار است لذا باید حداقل سالی یک بار انجام شود.


« ضرورت استاندارد سازی مناسبی برای  شیوه های آموزش زبان و ادبیات پارسی»، « عملیاتی شدن اعطای فرصت مطالعاتی در ایران برای استادها و محققان زبان و ادبیات پارسی » از دیگر درخواست های استادان زبان پارسی مدارس گرجستان بود و خاطر نشان کردند که حمایت و پشتیبانی مالی و آموزشی رایزنی فرهنگی در زمینه تامین امکانات آموزشی در مقایسه با سایر کشورها اندک است در صورت امکان تقویت شود و دسترسی  استادها و دانش آموزان پارسی آموز و محققان به منابع معتبر و روزآمد در زمینه زبان و ادبیات پارسی نامناسب و کم است که به این موضوع نیز باید توجه ویژه شود.


پایان خبر

پیشنهاد ویژه :   پارسی : انتشار مجدد تصحیح و ترجمۀ رسالۀ شرح صدر مقالۀ دهم کتاب اقلیدس از ابوالحسن اهوازی

این خبر را به اشتراک بگذارید :